You are hereБлоґи / блог христина

блог христина


Електронна книга: користь та небезпека

Про важкий стан екології сказано вже багато, крім того, не менше інформації можна почути про знищення дерев, які використовуються для виробництва книжок чи інших видів видань.

Тому поява електронної книги викликала захоплення серед екологів. Але при більш детальному розгляді цього питання було виявлено, що певний відсоток шкоди наноситься й створеними електронними засобами. Оскільки утилізація подібних пристроїв стає небезпечною для навколишнього середовища.

Слід зауважити, що придбання електронної книги в деяких випадках може бути невигідною. Такий електронний пристрій буде вигідним, якщо людина в середньому прочитає понад 20 книжок, котрі нещодавно з’явились на ринку. Але у випадку, якщо більшість видань особа бере у знайомих чи друзів, або просто читає з комп’ютора, користі від електронної книги не буде. До того ж це не принесе й помітної користі навколишньому середовищу.

Крім того, часто виникає питання про те, чи можуть електронні книги замінити шкільні підручники? Сперечання з цього приводу ведуться й досі. З одного боку, це можливість зменшити вагу шкільного портфелю, а з іншого, це нанесення шкоди зору дитини. Оскільки користування такими пристроями можливе лише в добре освітлювальних приміщеннях.

Електронні бібліотеки в Україні

Історія суспільного розвитку людства супроводжувалася декількома інформаційними революціями, кожна з яких впливала на способи оброблення й використання інформації та сприяла кардинальній зміні суспільних відносин. Це винахід писемності, друкарства, радіо та телебачення, електроннообчислювальних машин. Сьогодні людство переживає п’яту інформаційну революцію, пов’язану з формуванням і розвитком транскордонних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж, що охоплюють всі континенти й одночасно впливають як на кожну людину, так і на суспільство в цілому.
Інформаційне суспільство, в якому широко використовуються інформаційно комунікаційні технології, дозволяє:
– досягти нового рівня забезпечення прав і свобод громадян;
– встановити високі темпи економічного розвитку;
– надавати громадянам якнайширший доступ до суспільної інформації, освіти, культури;
– забезпечити їхню участь у виробленні та реалізації державної політики.
Безсумнівно, формування структур інформаційного суспільства вимагає підтримки всього суспільства, а таке розуміння і підтримка в Україні є. Про це свідчать і урядові рішення, й активність громадськості, що бере участь у формуванні нормативно_правової бази, розробці національної стратегії побудови інформаційного суспільства. В Україні діє ряд нормативно-правових актів, що стосуються інформаційної сфери: Цивільний кодекс, закони «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про авторське право і суміжні права»,«Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», а також постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних органів виконавчої влади
Створення електронних бібліотек в Україні було розпочато в 1998 році. Першими на цей шлях на основі повнотекстового розширення електронного каталогу стала НБУВ, пізніше, з 2000 р., – бібліотеки ВНЗ та науково_дослідних установ України. Вивчення електронних ресурсів свідчить, що створення наукових електронних бібліотек в Україні відбувається, в основному, на національному і галузевому рівнях, і розвиваються вони як:
- складні інформаційно бібліотечні системи;
- повнотекстові бази даних;
- мультимедійні бібліотеки;
- віртуальні бібліотеки;
-або являють собою повнотекстове розширення електронного каталогу

Розповісти

Share this

Яндекс.Метрика