You are hereелектронні засоби

електронні засоби

warning: Creating default object from empty value in /home/ebookua/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА В НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ КОМПЛЕКТІ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Важливою умовою використання педагогічних програмних засобів в навчальному процесі є готовність вчителів до роботи з електронними ресурсами. Сучасні педагогічно ефективні електронні засоби навчального призначення, як правило, створюють, щоб забезпечити можливість реалізації сучасних педагогічних технологій. Тому вчителю для ефективного використання таких електронних ресурсів недостатньо просто володіти інформаційно-комунікаційними технологіями, а необхідно також вміти застосовувати інноваційні педагогічні технології, сучасні методи та організаційні форми навчання.
Для підвищення ефективності впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес, а також з метою розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду та методичної підтримки вчителів, що починають впроваджувати електронні засоби навчального призначення на своїх уроках, доцільним є створення навчально-методичних комплектів.
Навчально-методичний комплект з дисципліни – це набір навчальних матеріалів різного призначення, що містить навчальний посібник для учнів, створений у вигляді традиційного друкованого підручника, педагогічний програмний засіб для учнів, робочий зошит, методичні матеріали для вчителів та, можливо, інші компоненти (зокрема, збірник задач, бібліотека електронних наочностей, педагогічний програмний засіб для вчителя, що дозволяє організувати контроль рівня досягнень учнів тощо).

    Нами створено навчально-методичний комплект з інформатики, в якому:
  • Друкований підручник базується на використанні проектної методики та реалізації діяльнісного підходу до навчання; передбачає обов’язкову роботу учнів на комп’ютері та використання на більшості уроків Інтернет-ресурсів.
  • Робочий зошит для учнів надає можливість учню виконати самостійні завдання, що пропонуються у підручнику, та підготуватися до виконання деяких завдань на комп’ютері; містить різнорівневі завдання для тематичних атестацій.
  • Електронний підручник має структуру, аналогічну до структури підручника; забезпечує високий рівень активності учнів при роботі з матеріалом.
  • Методичний посібник для вчителів містить рекомендації до проведення уроків з інформатики, використання інтерактивних методів навчання, застосування проектної методики тощо.

Електронний підручник покликаний не замінити друкований посібник, а доповнити його за рахунок подання навчального матеріалу в іншому вигляді – за допомогою акцентів на ключових поняттях, тез та опорних схем, використання інтерактивних завдань, великої кількості мультимедійного ілюстративного матеріалу, що може використовуватися як при фронтальній роботі з використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки, так і для самостійної роботи з навчальним матеріалом, узагальнення, повторення тощо; а також додаткових матеріалів, файлів-заготовок та шаблонів для виконання практичних завдань. Такі матеріали надають можливість учителю економити час при підготовці до уроку, а також ефективно організовувати навчальну діяльність учнів на уроці, що сприяє досягненню очікуваних результатів навчання учнів.
При підготовці до уроку вчителем має бути передбачено виважене використання різних складових навчально-методичного комлекту та застосування різних форм діяльності учнів на уроці – крім індивідуальної роботи учня з електронним підручником має передбачатися робота з друкованим підручником, виконання завдань у робочому зошиті, робота учнів в парах та малих групах, а також робота з електронним підручником фронтально під керівництвом вчителя з використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки.
Наявність таких складових навчально-методичного комплекту, як робочий зошит та друкований посібник, застосування інтерактивних методів, зокрема навчальної роботи в парах та в малих групах, дозволяє раціонально розподілити навчальний час з дотриманням санітарно-гігієнічних правил та норм, якими визначається час роботи учнів за комп’ютерами на уроці в залежності від їх віку.

Розповісти

Share this

Яндекс.Метрика