You are hereРоль електронної книги в сучасному суспільстві

Роль електронної книги в сучасному суспільстві


By Юлія Максимчук - Posted on 19 Листопад 2013

З допомогою нових інформаційних технологій можна звести до нуля кількість посередників між автором — творцем книг і споживачем інформації — читачем. Такий метод розповсюдження творів проходить сьогодні апробацію, і вже є приклади, коли автори розповсюджують свої твори винятково у електронній формі. Проте це швидше виняток, ніж тенденція. Багато авторів передають свої твори видавництвам у електронній формі, з яких вони тиражуються переважно в паперовому вигляді, а інколи й дублюються в цифровій формі.
Дискусії про роль друкованої книги в сучасному суспільстві відбуваються досить активно. З розвитком інформаційних технологій збільшується роль електронних ресурсів, особливо в сучасному освітньому просторі. Безумовно, роль друкованої книги ще довго буде залишатися домінуючою, проте випуск електронних підручників і навчальних комплексів є одним із перспективних напрямів діяльності видавництв. Лідерство тут займають університети, серед яких найактивнішими є Міжрегіональна Академія управління персоналом, Національний авіаційний університет, Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка. Безумовно більшість комп'ютексів, що випускаються сьогодні, ще далекі від досконалості. У своїй більшості це не мультимедійні комплекси, але майже в усіх них — посилання, тренувальні й контрольні тести. Мультимедійні підручники мають ряд переваг. Вони подають матеріал у вигляді, що підвищує ефективність сприйняття матеріалу навчальних дисциплін. Гіпертекстова організація навчальних курсів дає можливість компактно викласти великий обсяг навчальної інформації та раціонально організувати вивчення певної дисципліни.
Електронні підручники орієнтовані на самоосвіту й уможливлюють максимальну індивідуалізацію процесу навчання. Тому сьогодні вони переважно використовуються в системі заочного та дистанційного навчання. Студенти самі визначають темпи навчання з урахування попередньої підготовки, організують свою роботу в зручний для себе час. Викладачі можуть організовувати дистанційне навчання і супроводження навчального процесу.
Розвиток нових інформаційних технологій ставить свої вимоги до інформаційно-бібліотечних систем і окремих бібліотек. Потрібні сучасні бібліотеки, які вміють представити книги в цифровому вигляді, без цього руху вперед не буде. Сучасне покоління читачів уже оцінило такі переваги електронних книг, як оперативність розміщення інформації в електронних базах даних, оперативність пошуку інформації, оперативність використання даних і, крім усього, зручність користування цими даними. Майбутнє за мережами електронних бібліотек і тому слід усіляко ініціювати проекти створення таких бібліотек в України.

Розповісти

Share this

Яндекс.Метрика