You are hereForums / Цікавинки / Загальна інформація / Конвертування електронних книг

Конвертування електронних книг


By admin - Posted on 05 Жовтень 2009

PDFCreator - проста та зручна програма для створення файлів PDF. PDFCreator працює як віртуальний принтер, а тому програму можна використовувати із будь-якого додатка Windows, який підтримує друк документів. Файли, створені за допомогою PDFCreator можна шифрувати, захищати паролем, в них можна встановлювати обмеження на друк. Існує також функція швидкого відправлення документів поштою відразу після створення. PDFCreator може створювати не лише файли PDF, але й PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS. Додаткова можливість програми - об'єднання декількох файлів PDF в один. Аналог Adobe Acrobat Reader.
PDFCreator встановлює в систему віртуальний принтер, дозволяючи при цьому використовувати його для створення PDF файлів в будь-яких текстових чи графічних редакторах.
Особливості:

 • встановлення Автора документу;
 • встановлення пріорітету процесора;
 • вибір шрифтів;
 • встановлення розширення для зображень;
 • автозберігання у формати картинок і pdf, каталог для зберігання і параметри форматів налаштовуються;
 • відкриття після зберігання в програмі по замовчуванню;
 • відкриває файли ps;
 • є черги друку і можна об’єднати декілька завдань в один файл (дуже зручно).

Книжку отримуємо в PDF. При цьому на кожній сторінці внизу доволі великий пробіл. Проте, на це не варто звертати увагу та переходити до програми pdflrf. Запускаємо її та з’являється вкладка з опціями. Виставляємо опцїї (нижнє поле обрізається, поле тексту підганяється до поля Reader-a). У верхньому вікні вибираємо pdf і натискаємо - convert! Так отримуємо текст в тій-же папці, де був pdf. Далі – завантажуємо в рідер. Часу на одну книжку витрачається менше, ніж 10 хвилин.
При використанні PDFCreator із Word-а, у налаштуваннях PDFCreator треба встановлювати розмір сторінки. Потрапити туди можна наступним чином: Print/ Вибрати PDFCreator/ properties/ Paper/ Qualities/ Advanced. Paper Size вибрати PostScript Custom Page Size, клацнути Edit Custom Page Size, ввести 88.18 та 113.85, не забуваючи при цьому переключити в міліметри. Word повинен переформатувати текст під розмір сторінки, зазначений в налаштуваннях PDFCreator (хоча це буде виглядати у Word-і як маленький шматок тексту зверху або в центрі стандартної сторінки). Не дивлячись на не дуже гарний вигляд у Word-і, в PDF виведеться очікуваний результат.
Не забути в опціях PDFCreator (це перед збереженням файла кнопка Options) увімкнути fast web view для PDF, по замовчуванню це вимкнено. Якщо це не увімкнути, то велика книжка буде повільніше перегортатись.
Якщо швидкість – показник, то розмір сторінки відіграє велику роль. Так, при встановленні сторінки А4 швидкість конвертування в LRF довша, ніж при зазначеному вище розмірі. Якщо ж стоїть А4, то при зменшенні сторінки в pdflrf на виході ми отримуємо шрифт, кращий для сприйняття, ніж при розмірах, зазначених вище.
Тому, якщо прагнемо мати красивий шрифт- виставляємо на А4 його розмір близько 24-26. Якщо ж потрібно зекономити час, проте отримати менш красивий шрифт, то користуємось порадами, описаними вище.
PDF – це те, що називається, формат "твердої копії". PDF можна отримати із будь-якого формату, інтерпретатор якого підтримує вивід на друк (не варто забувати виставляти необхідний формат паперу). Деякі програми дозволяють прямий вивід в PDF, наприклад, OpenOffice. Згенерувати pdf з необхідним оформленням (шрифти, переноси та ін.) із rtf за допомогою OpenOffice або з fb2 та обробити його добре відомою програмою pdflrf. Одним із аргументів вибору цього формату стала специфіка статей, що входять до наукових видань. Для них характерні наявність складних схем, формул, ілюстрацій, що готуються в різних програмах, вимагають дотримання певних правил позиціонування. Той факт, що pdf дозволяє відтворювати незмінним графічний образ сторінки, зберігає не тільки текст, а й зображення, інші об'єкти, що відображаються на сторінці, структурну інформацію, взаємозв'язок між логічними частинами (розділ, параграф і т. д.) позбавляє додаткового проведення копіткої роботи.
Лінеаризовані pdf-файли (будь-якого об’єму, із вбудованими шрифтами і будь-яким форматуванням)переглядаються дуже швидко. Розмір їх, звичайно, більший, ніж у lrf. Однак lrf не поступається місцем pdf у зручності конвертування (затрати зусиль), розмірі вихідного файлу та можливість вибрати три різні розміри шрифтів (розподіляє текст на сторінки для вибраного разміру шрифта) і складає індекс сторінок, щоб швидше переходити зі сторінки на сторінку. Робить це один раз - при першому відкриванні файла з відповідним розміром шрифта.
Ще треба зазначити деякі недоліки використання цього формату. По-перше, для перегляду pdf користувачеві необхідно мати спеціальне програмне забезпечення. По-друге, файли мають досить великий розмір, а це викликає додаткові затрати на передачу через мережу та підвищення вимог до серверу зберігання повних текстів. І останнє — це закритий доступ із зовнішніх пошукових серверів, хоча, звичайно, деякі сучасні пошукові системи можуть аналізувати та індексувати PDF так само як і HTML.
Для деяких користувачів недоліком pdf є також сірий фон, на якому інколи проявляються артефакти (видно сліди гіперпосилань попередньої сторінки).
Проблема швидкості гортання вирішується шляхом лінеаризації pdf. Переваги pdf полягають основним чином у гнучкості оформлення: можна застосовувати різні шрифти (сторінки ж з великою кількістю посилань відкриваються повільніше), читати мовами з напрямом написання як зліва направо, так і справа наліво або хоч зверху вниз, підсторінкові посилання, переноси. Однак, щоб створити справді красиву книгу, необхідно великих затрат часу та енергії.
Щодо конвертування txt, doc, rtf в pdf. Установлюючи Adobe Acrobat, в Word-і (2000) з’являється Adobe Toolbar - просто Adobe іконка. За її допомогою конвертування відбувається наступним чином:

 1. в Word обираємо Page Setup та потрібний розмір паперу (А6 або вводити вручну, наприклад 5.83 * 4.13 дюйми);
 2. клацаємо на Adobe іконку, і Word конвертує документ; зберігає його в тій же директорії, що й вихідний;
 3. відкриваємо файл в Adobe і виставляємо Page crop, відрізаємо приблизно 4.5-5 дюймів знизу, по 2 зліва і справа - це все на екрані видно, і поки не зберегти файл, - обрізання цілком неминуче;
 4. зберігаємо файл.

Російські, східноєвропейські, китайські і японські знаки переводяться в Adobe без спотворень.
Однокнопковий конвертер fb2 у lrf
Переваги:

 • конвертація проходить дуже швидко;
 • невеликий розмір дистрибутиву;
 • простий інтерфейс користувача.

Недоліки:

 • відсутність російського інтерфейсу;
 • відсутня можливість задання чітких переносів;
 • якщо в файлі fb2 слова були виділені курсивом або жирним, а після них йде знак коми, то після обробки між словом і комою буде пробіл ;
 • в файлі fb2 два абзаци розділені пустим рядком, після конвертації пустий рядок втрачається і читати тоді некомфортно;
 • не підтримуються інлайнові картинки;
 • затримка на зовнішніх шрифтах;
 • спотворення заголовків із декількох рядків;
 • неграмотна дефініція word spacing (немає дефолту, рівного табличній ширині space);
 • обмеження на зменшенні line spacing;
 • непродумана робота з лінками і посиланнями.

Отже, підсумовуючи все вищесказане, варто зазначити, що жоден із форматів не є ідеальним. При конвертуванні книг завжди присутні певні переваги та недоліки. Вибір за користувачем – якому формату віддати перевагу, враховуючи різні фактори: чи конвертування здійснювати якомога швидше, чи створити книгу з якнайкращим виглядом.

Share this

Розповісти

Share this

Яндекс.Метрика